Разпечатай това Страница

Конкурси

 

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%80/

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЧИСТАЧ

О Б Я В Я В А Процедура за избор на кандидат за заемане на  длъжността “Чистач” в Районен съд –Луковит – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ. Минимални  изисквания за заемане на длъжността: За длъжността „чистач“ се назначава лице, което: – е пълнолетен български гражданин; – има завършено средно образование ; – не е осъждано за умишлено престъпление …

Разгледайте страницата »