Изявление на съдиите от Районен съд Луковит до Съдийската колегия на ВСС във връзка с медийни атаки срещу съдии

ДО

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

Уважаеми колеги и членове на Висшия съдебен съвет,

 

С настоящото изявление съдиите от Районен съд Луковит изразяваме своята професионална солидарност и подкрепа към:

– съдията от Софийския районен съд Силвия Хазърбасанова, която в последните дни чрез медийни публикации е подложена на недопустим системен психически тормоз, който е свързан изцяло с изпълняваните от нея функции по правораздаване;

– съдията от Софийски градски съд Катерина Енчева, която медийно бе атакувана от представителя на КПКОНПИ – страна по разглеждано от съдията дело, във връзка с отправено в хода на процеса преюдициално запитване към СЕС;

– съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд Петя Колева, Димчо Георгиев и Даниела Врачева, чийто решения по дела в медии са представени като мотивирани по престъпен начин, а не по вътрешно убеждение и въз основа на закона, без каквито и да било фактически твърдения за това освен изхода на производствата.

 

Присъединяваме се към призива на всички съдии от Софийския районен съд, изразен в декларация до Вас, като добавяме към него нашето искане:

  • Да се гарантира сигурност във всяка една съдебна сграда на територията на Република България,
  • Да се предприемат мерки за опазване на физическата неприкосновеност на всички български съдии, за защитата им от психически тормоз, както и за отстояване на независимостта им.

 

Изказваме своята положителна оценка към заявената позиция от Съдийската колегия на ВСС в Отворено писмо от 10.05.2018 г. и се надяваме, че това е първата стъпка от мерките, с които ще се противопоставите на езика на омразата, подкопаващ конституционния ред в страната и разрушаващ основните ценности, около които е обединен Европейския съюз.

 

 

Съдия – Венцислав  Вълчев

Съдия – Мая Кирчева

Съдия – Владислава  Цариградска

 

 

 

 

 

11 май 2018 г., гр. Луковит

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d1%81%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8/