Съобщения

 

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2018

   

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.04.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Луковит, в залата на хотел „Дипломат Плаза“ се проведе кръгла маса на тема „Съдът близо до хората“. Събитието се организира от фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ), съвместно с Районен съд – Луковит. На кръглата маса се дискутираха въпроси върху възможностите за сътрудничество между съда, различните …

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СЪОБЩЕНИЕ: УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, РАЙОНЕН СЪД гр. ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА 21 април 2017г. за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”          На 21.04.2017г. съдиите от Районен съд гр.Луковит подкрепят инициативата на Висш съдебен съвет в изпълнение Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г., за организиране на ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, с цел провеждане на разяснителна кампания и повишаване правната култура …

Ролята на районните съдилища в живота на местните общности

Представяме Ви изследването на социолога Живко Георгиев на тема „Ролята на районните съдилища в живота на местните общности“. Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп, Брезник и Луковит в периода септември-октомври 2016 г. по поръчка на ССБ. Ето и самото изследване:

ЗДОИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) Във връзка с постъпило в Районен съд гр.Луковит Заявление за достъп до обществена информация вх. № 2368/14.08.2014г., заведено под № 3 /14.08.2014г. в Регистъра на заявленията по ЗДОИ, решение по протокол № 36 от заседание на комисия ”Бюджет и финанси” на ВСС, …