Връщане към Съобщения

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

РАЙОНЕН СЪД гр. ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА

21 април 2017г.

за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

         На 21.04.2017г. съдиите от Районен съд гр.Луковит подкрепят инициативата на Висш съдебен съвет в изпълнение Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г., за организиране на ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, с цел провеждане на разяснителна кампания и повишаване правната култура на обществото, популяризиране дейността на  съда и изграждане на доверие в работата на съдебната система.

         През този ден ще имате достъп до службите на съда – деловодство, съдебни секретари, служба по вписванията, държавната съдебно-изпълнителна служба и съдебните зали. Ще имате възможност да разгледате съдебната палата и да се запознаете със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на отделните служби.

         Ако проявите интерес към инициативата и имате въпроси, свързани с работата на нашия съд, можете да ги изпратите на електронната ни поща в срок до 12.04.2017г.

 

От администрацията на РС Луковит

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-2/