Author's posts

Изпълнително дело № 24 от 2017г. на ДСИ – Луковит

Изпълнително дело № 24 от 2017г. на ДСИ – Луковит ОБЯВЛЕНИЕ по изпълнително дело № 24/2017 г. Подписаната: Невена Антонова – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Луковит ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.07.2017 г. до 14.08.2017 г., 17.00 часа – края на работното време в Районен съд- Луковит, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН- …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%e2%84%96-24-%d0%be%d1%82-2017%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%81%d0%b8-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2/

ЗДОИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) Във връзка с постъпило в Районен съд гр.Луковит Заявление за достъп до обществена информация вх. № 2368/14.08.2014г., заведено под № 3 /14.08.2014г. в Регистъра на заявленията по ЗДОИ, решение по протокол № 36 от заседание на комисия ”Бюджет и финанси” на ВСС, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b8/