П Р О Т О К О Л

 

Гр. Луковит, 27.12.2011г.

 

Луковитският районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми  декември две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при участието на секретаря М.Х.Д. *** по описа на съда за 2011год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

          Ищецът К.С.  Н., като законен представител на Г.  А.Г. - редовно призована, се явява лично и с адв. М. М. с пълномощно  от днес.

          Ответникът  А.Г.А. - редовно призован, явява се лично.

          Дирекция Социално подпомагане гр. Луковит, се явява  С.  А. А. „Отдел закрила на детето”.

Адв. Монов – Считам че няма процесуална пречка да се даде ход на делото.

          Ответникът А.Г.А. – Да се даде ход на делото, няма пречки .

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на детоло и затова

ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.МОНОВ – Поддържам претенцията на доверителката ми , току що получих  копие на социалния доклад

ОТВЕТНИКЪТ А.Г.А.-  Знам за какво става на въпрос .Не зависи от мен ,  съгласен съм на 80.00 лева  да плащам всеки месец на детето си, ако имам работа ще ги давам.

СЪДЪТ  приканва страните към спогодба.

                                СПОГОДИЛИ  СЕ :

 

К.С.Н.:              А.Г.А.:

 

СЪДЪТ   намира ,че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и на морала, като  наред с това тя е в съответствие с интереса на детето , поради което същата следва да бъде одобрена ,затова

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА  постигнатата спогодба между К.С.Н.  с ЕГН:********** действаща, като майка и законен представител на малолетното дете Г.А.Г. с ЕГН:**********, от една страна , и А.Г.А. с ЕГН:**********, от друга страна, по силата на която  А.Г.А. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Г.А.Г.  в размер от  80.00 лева считано от 01.04.2011г.  до настъпване на изменение на обстоятелствата при които е определен този размер на издръжката , както и да   заплати  направените разноски по делото в размер на 100.00 лева /адвокатски хонорар/, както и  държавна такса   по сметката на РС Луковит в размер на 57,60 лева .

           Прекратява производството по гр.д. №343/2011г.  на РС Луковит.

           Определението не подлежи на обжалване.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  10.05   часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: