РЕШЕНИЕ №

 

гр. Луковит, 28.01.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и осми януари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.Т., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 507 по описа за 2010г.,

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА С.М.Ш., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за виновен в това, че на 30.06.2010год. около 10.50ч. в с. Торос, обл. Ловеч, по ул. „Дило Йотов”, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Хонда-НСР 125", с Д.К. № СО 1898 К, собственост на Я. Б. В. от с. Искрец, без да притежава свидетелство за управление на МПС за съответната категория, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с НП № 5292/08.02.2010г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при СДВР, влязло в законна сила на 26.03.2010год – престъпление по чл. 343в, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000лв.

 

Решението може да се обжалва и протестира пред Ловешкия окръжен съд, в 15-дневен срок от днес – за обвиняемия и неговия защитник, за РП - Луковит - от съобщаването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: