Р Е Ш  Е Н И Е

Гр. Луковит,  04.05.2011  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд. , .................. колегия в публичното

четвърти май две хиляди и единадесета

.     ............. ....... ....... ...... ................ .......... ........ ..........

година,в състав:

Председател: Ц. К.

Ц.

Членове: ..... . ...............

при секретаря. ..М.Х.Д.

м з присъствието на прокурора . В. Д.. .... ................... . .......

като разгледа докладваното от председателя . .Ч...Н.,, д, . . . . 191. , . .по описа за 2011 го д. за да се произнесе съобрази :

Дело за прекратяване задължително лечение.

съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА задължителното лечение на Ю.И.К., ЕГН-**** *** боледуващ от параноицна шизофрения, епизодично проти­чане с устойчив дефицит.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмо­дневен срок от днес.

Районен съдия: