Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е

гр. Луковит,21.09.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд .................... колегия в публичното

заседание на   . . Двадесет . и . първи . .септември две хиляди. и . единадесета година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

при секретаря-.. .С. В.Т.

и в присъствието на прокурора .... А.. В. .М..

като разгледа докладваното от председателя .. Ч.Н.Д.... № 410 по описа

за 2011 год. за да се произнесе съобрази :

Дело за прекратяване задължително лечение.

съдът

                Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА задължителното лечение на П.П.А., ЕГН-********** ***онтана боледуващ от параноидна шизофрения, епизодично протичане с устойчив дефицит.

 

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от днес.

Районен съдия: