Р   Е    Ш    Е    Н   И   Е
.......

гр. Луковит,    13,10.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд...................... колегия в публичното

заседание на   ..Тринадесети  октомври  две хиляди  и единадесета .. година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

при секретаря ... М.Х.Д. ..................

и в присъствието на прокурора ..П.М. Г.............

като разгледа докладваното от председателя .... ЧНД 442.. .по описа за 2011год, за да се произнесе съобрази :

Дело за прекратяване задължително лечение.

съдът РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА задължителното лечение на Т.Н.И., ЕГН-********** *** от органично разстройство й алкохолна зависимост.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от днес.

Районен съдия: