РЕШ     ЕНИЕ

.......

гр. Луковит,  17.10.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд........................ колегия в публичното

заседание на   .седемнадесети октомври  две хиляди  .и..единадесета...

година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

при секретаря .. М.. Х.. .Д...................

и в присъствието на прокурора А.. В. М.....

като разгледа докладваното от председателя ..ЧНД... ..453...по описа за 2011 год. за да се произнесе съобрази :

       Дело за прекратяване задължително лечение.

съдът

РЕШ И:

ПРЕКРАТЯВА задължителното лечение на Е.Х.Г., ЕГН-********** *** от параноид­на шизофрения- епизодично протичане с устойчив дефицит.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от днес.

Районен съдия: