О П Р Е Д Е Л Е Н И Е :

Гр. Луковит, 05.08.2011г.

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание  на двадесет и пети август 2011г.

В СЪСТАВ

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пламен Иванов Пенов

 

при   участието   на   секретаря   С.В.Т.

и прокурора   Весела Дакова Йорданова

като разгледа ЧНД  дело № 344 по описа за 2011 год., докладвано от      съдията,съобрази

Производство с правно основание чл.65 от НПК.

            Образувано е по молба от И.А.А., обвиняем по досъдебно производствоЗМ200/2011г. на РУП гр.Луковит, с което е поискано изменение на взетата мярка за неотклонение”Задържане под стража”в по-лека.В молбата от обвиняемия се изтъква, че не са налице условията по чл.63,ал.2 ат НПК за вземане на мярка за  неотклонение ”Задържане под стража”.

Съдът като изслуша доводите на страните и въз основа на доказателствата по досъдебното производство, приобщени към настоящето дело намира следното:

            В  производството по чл.65 от НПК, съдът упражнява съдебен контрол върху”Задържането под стража” преценявайки дали са налице предпоставките на чл.63, ал.1 от НПК, а именно налице ли е обоснована предположение обвиняемият да е извършил престъплението за което му е повдигнато обвинение, същото престъпление да е наказуемо с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание и доказателствата по делото да сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

            В конкретният случай И.А.А. е привлечен в качеството му на обвиняем, за престъпление наказуемо с лишаване от свобода- по чл.198, ал.1,  във вр. с.чл.20,ал.2 , вр. чл.26, ал.1от НК .

От доказателствата по делото, а именно: Покозанията на свидетелите  Н. Н. В., Р. И. Р., И.Х. И. и Д. Е. И. от протоколите за разпознаване на лице , както и от обясненията на обвиняемият А. и тези на останалите двама обвиняеми/О. Б. и А.о Б./ се установява, че именно    обвиняемият А. е взел участие в извършване  на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. От изброените доказателства съдът прави извод, че именно  обвиняемият И.А.А. е извършил престъплението грабеж, за което е привлечен в това му процесуално качество.   В този смисъл налице е  първата предпоставка за наличие на  обосновано предположение по смисъла на чл.63, ал.1 от НПК.

От изброените доказателства съдът извежда и втората предпоставка  на чл.63,ал.1 от НПК- наличие на опасност обвиняемият А. да извърши престъпление. От същите се установява, че двете деяния са извършени в домовете на двамата пострадали, в тъмната част от денонощието, непосредствено едно след друго и  след употреба на немалко количество алкохол. Установява се още, че именно И.А. е бил инициатор за извършването им и че след извършване на първото деяние той е настоявал за извършване на второто. Всички тези обстоятелства се установяват от наличния по делото доказателствен материал, като от тях съдът прави извод, че И.А. е личност с висока степен на обществена опасност и че е налице реална опасност той да извърши престъпление.

В този смисъл съдът не споделя довода на защитата за липсата на реална опасност обвиняемия да извърши престъпление. Съдът намира, че не следва да взема отношения по наведения от  защитата довод за неправилна квалификация на повдигнатото обвинение, тъй като това не е въпрос който следва да се обсъжда в настоящето производство. Евентуалната неправилна квалификация сама по себе си е процесуално нарушение, върху което съдът упражнява контрол в съдебната фаза на наказателното производство- на етап съдия докладчик, респективно  преразглеждане на делото в съдебно заседание.

Съдът намира, че следва да определи едномесечен срок в които ново искане за изменение на мярката в по-лека да бъде недопустимо, в предвид заключителния етап от развитието  на досъдебното производство.

 

            Мотивиран от горното  и на основание чл.65 , ал.4 от НПК съдът

                               ОПРЕДЕЛИ:

            ПОТВЪРЖДАВА мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на И.А.А., с ЕГН: ********** обвиняем по досъдебно производство № ЗМ 200-2011г. по описа на РУ”Полиция” –Луковит. 

            Определението подлежи на незабавно изпълнение.

            Определя едномесечен срок в които ново искане  за изменение на мярката в по-лека да се счита за недопустимо.

            Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3-три дневен срок от днес, пред Ловешки окръжен съд.

            В случай на подадена жалба или протест, насрочва производството пред Ловешкия окръжен съд на  12.08.2011г. от .10.00 часа, за която дата страните са уведомени от днес, като явяването на обвиняемият пред ЛОС да бъде подсигурен от органа изпълняващ задържането.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: