Районен съд Луковит

Районен съд Луковит е първоинстанционен съд, на когото са подсъдни всички дела подсъдни на Районните съдилища и обслужва Луковитски съдебен район.

 

1В Районен съд Луковит работят по щатно разписание 18 човека.

Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебен архивар, призовкар и чистач .

На нашия сайт ще намерите информация за състава и структурата на съда, неговата компетентност, съдебния му район, адрес, телефони, факс, електронна поща и банкови сметки. Публикувани са образци на молби, подавани до съда, а също и полезни връзки към интернет страниците на други съдилища и институции, имащи отношение към работата на съда. Ще бъдат обявявани и данни за вакантни длъжности, конкурси и други актуални съобщения.

 

В секцията „Дела“ може да намерите актуална информация за свършените и влезлите в законна сила дела за текущата година, както и справка за насрочените дела за следващият месец. За улеснение на гражданите вече има и Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, който се намира на следния адрес: ЦУБИПСА

Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове в Районен съд гр. Луковит може да видите: ТУК

Информация за начина на търсене на съдебен акт в нашия сайт, може да намерите тук: Упътване

Надяваме се сайтът на Районен съд Луковит да бъде полезен за Вас с актуалната информация, архива, търсачката за делата и лесната и удобна навигация.

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/