Декларации по ЗПУКИ

СПИСЪК

На съдиите и служителите от Районен съд гр. Луковит, подали декларации в изпълнение разпоредбата на чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУКИ по чл. 12 от ЗПУКИ

 Съдии:

1. Венцислав Стефанов Вълчев – Председател на РС

2. Владислава Цариградска-Бировска – И. Ф. Председател на РС

3. Мая Кирчева – районен съдия

4. Невена Антонова – държавен съдебен изпълнител

5. Иванка Микова – съдия по вписванията

 

Служители

1. Бистра Димитрова – Адм. секретар

2. Милена Петкова – Гл. счетоводител

3. Драгомир Димитров – Системен администратор

4. Светослава Тодорова – Съдебен секретар

5. Марияна Дочева – Съдебен секретар

6. Поля Тодорова – Съдебен деловодител

7. Людмила Съйкова – Съдебен деловодител

8. Пенка Димова – Съдебен деловодител

9. Снежанка Михайлова – Съдебен секретар

10. Цеца Тодорова – Съдебен архивар

11. Лиляна Съйкова – Призовкар

12. Маргарита Георгиева – Чистач

13. Ивета Димитрова – Съдебен секретар

14. Веселка Петкова – Съдебен секретар

 

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%b8/