Декларации по ЗПУКИ

СПИСЪК

На съдиите и служителите от Районен съд гр. Луковит, подали декларации в изпълнение разпоредбата на чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУКИ по чл. 12 от ЗПУКИ

 Съдии:
1. Венцислав Стефанов Вълчев – Председател на РС
2. Владислава Цариградска-Бировска – И. Ф. Председател на РС 
3. Мая Кирчева – районен съдия
4. Невена Антонова – държавен съдебен изпълнител 
5. Иванка Микова – съдия по вписванията

Служители
1. Бистра Димитрова – Адм. секретар
2. Милена Петкова – Гл. счетоводител
3. Драгомир Димитров – Системен администратор
4. Светослава Тодорова – Съдебен секретар
5. Марияна Дочева – Съдебен секретар
6. Поля Тодорова – Съдебен деловодител
7. Людмила Съйкова – Съдебен деловодител
8. Пенка Димова – Съдебен деловодител
9. Снежанка Михайлова – Съдебен секретар
10. Цеца Тодорова – Съдебен архивар
11. Лиляна Съйкова – Призовкар
12. Маргарита Георгиева – Чистач
13. Ивета Димитрова – Съдебен секретар
14. Веселка Петкова – Съдебен секретар

 

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%b8/