Правила в Районен съд гр. Луковит

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА КНИЖАТА, ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

 

Инструкция ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПРАВИЛА ЗДОИ

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ОСОБЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

 

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ДЕЛА, ДОСТЪП ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДЕЛА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82/