Съдебен състав

Председател:

Венцислав  Вълчев

 

Районни съдии:

Владислава  Цариградска

Мая Кирчева

 

Държавен съдебен изпълнител:

Невена Антонова

 

Съдия по вписванията:

Иванка  Микова

 

В Районен съд Луковит работят по щатно разписание 17 човека.

Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебен архивар, призовкар и чистач .

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/