Пресцентър

 

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Висшия съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“. Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас . Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019г. …

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.04.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Луковит, в залата на хотел „Дипломат Плаза“ се проведе кръгла маса на тема „Съдът близо до хората“. Събитието се организира от фондация „Български институт за правни инициативи“ (БИПИ), съвместно с Районен съд – Луковит. На кръглата маса се дискутираха въпроси върху възможностите за сътрудничество между съда, различните …

Съобщение по случай „Ден на отворените врати“ 2019г.

Ролята на районните съдилища в живота на местните общности

Представяме Ви изследването на социолога Живко Георгиев на тема „Ролята на районните съдилища в живота на местните общности“. Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп, Брезник и Луковит в периода септември-октомври 2016 г. по поръчка на ССБ. Ето и самото изследване:

ЗДОИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) Във връзка с постъпило в Районен съд гр.Луковит Заявление за достъп до обществена информация вх. № 2368/14.08.2014г., заведено под № 3 /14.08.2014г. в Регистъра на заявленията по ЗДОИ, решение по протокол № 36 от заседание на комисия ”Бюджет и финанси” на ВСС, …