Връщане към Пресцентър

ЗДОИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ)

Във връзка с постъпило в Районен съд гр.Луковит Заявление за достъп до обществена информация вх. № 2368/14.08.2014г., заведено под № 3 /14.08.2014г. в Регистъра на заявленията по ЗДОИ, решение по протокол № 36 от заседание на комисия ”Бюджет и финанси” на ВСС, проведено на 12.08.2014г. и решение № 2/20.08.2014г. на И. Ф. Председател на Районен съд Луковит, публикуваме следната информация:
Районен съд гр. Луковит не разполага със служебен автомобил за последните три години- 2011г., 2012г. и 2013г. и никога не е разполагал с такъв.

И. Ф. Председател РС Луковит

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b8/