Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е
.......

Гр. Луковит,   21.12,2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд...................... колегия в публичното

заседание на двадесет и  първи   декември   две   хиляди  и   девета...............

година,в състав:

Председател: Ц. К.

Ц.

Членове:..

при секретаря.......................... М.. Х.. Д..

и в присъствието на прокурора .. .П. М. Г. ............

като разгледа докладваното от председателя .ЧНД.    . 452.. .по описа

за 2009 г. за да се  произнесе съобрази :

Дело за прекратяване задължително лечение.

Водим от тези съображения съдът РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА задължителното лечение на И.Д.К., ЕГН-********** *** боледуващ от параноидна шизофрения, епизодично протичане с устойчив дефицит.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от днес.

Районен съдия: