,

Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е

.......

гр. Луковит, 27.01.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд...................... колегия в публичното

заседание на   двадесет  и седми  януари  две хиляди  и десета ......................

година,в състав:

Председател: Ц.К.

Ц.

Членове:..

при секретаря .... .М.. .Х. . Д. ...........

и в присъствието на прокурора ........................ уведомен   

като разгледа докладваното от председателя Гр.,д.,.. .8  по описа

за 20..... год. за да се произнесе съобрази :

Иск с основание чл. ЗОа ЗЗД във вр. с чл. 26, ал. 1 ЗЗД и чл. 25, ал. 1 т.т. 1 и 2 ЗЗД.

съдът РЕШИ:

НАСТАНЯВА А. А. А., ЕГН-********** ***­ковит, Ловешка област за срок от 2- две години на основание чл. ЗОа ЗЗД, във вр. с чл. 26, ал. 1 ЗЗД и чл. 25, ал. 1 т.т. 1 и 2 ЗЗД.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от днес.

Районен съдия: