Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е

 

гр. Луковит,    10.03.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд........................ колегия в публичното

заседание на   . десети. март. .две.. хиляди  .и..десета......... ...........................

година,в състав:

Председател: Ц. К.

Ц.

Членове:...........

при секретаря...    М.  Х. .Д.............

и в присъствието на прокурора.................

като разгледа докладваното от председателя ... .гр.д.... .29.... .по описа за 2010.... год. за да се произнесе съобрази :

Иск с основание чл. 19, ал. 1 ЗГР.

съдът РЕШИ:

ДОПУСКА промяна на фамилното име на П.Й.М.-Д., ЕГН-********** *** от М.-Д. на М..

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от днес за ищцата и от връчването за ответ­ника, а след влизане в сила препис се изпрати на Дирекция "АПИТО" при Община гр.Луковит, Ловешка област, за отразяване промя­ната на фамилното име.

Районен съдия: