Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е
.......

Гр. Луковит, 30.08.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд...................... колегия в публичното

заседание на     тридесети август две хиляди и десета

година,в състав:

Председател: Ц.К.

Ц.

Членове:..


при секретря М. .Х. .Д..................... ч

и в присъствието на прокурора ...

като разгледа докладваното от председателя ...а.н.д... .1.79....по описа за 2010 год. за да се произнесе съобрази :

С постановление на Райнна покуратура гр. Луковит, Ловешка област от 01.06.2010 г. се предлага обвиняемият П.Б.П. да бъде осво­боден от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б."б" НК, като му се наложи административно наказание по чл. 78а НК.

От обясненията на обвиняемия, заключението на тройната съдебна ек­спертиза, от д-р Г., д-р Д. и д-р Д., която съдът възприема изцяло като компетентна и законосъобразна, събраните на досъдебното производство доказателства, съдът приема за установено, че

на 30.03.2010 г. обвиняемият управлявал взет на заем от негов познат лек автомобил марка "Опел- Вектра" с ДКС 14 70 МТ, за да отиде до болницата в гр.Луковит със съпругата си Й. Г. П., където да сменят превръзката на десния му крак. След като била извършена медицинската интервенция обвиняемият потеглил с автомобила към центъра на града, за да върне същия на собственика му.

 

При движение по улица "Възраждане" в района на СОУ"Алено Константинов  гр. Луковит, около 12.30 часа, по което време служителите на РУ МВР гр.Луковит- пострадалият м. Ц. Г., И.П.Д.и К. Т. К.осигурявали безопасно преминаване на учениците по пешеходната пътека тип "Зебра", която била сигнализирана с хоризонтално разположени светлоотразителни блокчета, с разположен на височина от 4.5 над пътното платно мигащ светофар, обвиняемият който въпреки ограничението  се движел с висока скорост, на същия бил подаден знак със стоп палка от пострадалия Гечев да спре, тъй като по пешеходната пътека преминавали деца и тъй като обвиняемият не отреагирал, а продължавал да се движи, пострадалият в последният момент успял да избута на тротоара преминаващи деца и в това време управляваният от обвиняемия автомобил го блъснал в област и в резултат на този подсичащ удар, пострадалият паднал на предния капак, счупил предното панорамно стъкло, прехвърлил се през тавана на автомобила и паднал зад същия на около 22.30 м след удара. Автомобила спрял на 31 метра след удара.

1 -

Пострадалият Г.бил откаран в МБАЛ гр. Луковит, където бил лекуван и изписан на 05.04.2010 г. с диагноза: контузия на главата и сътресе


ние на мозъка, което е състояние временно опасно за живота на  пострадалия, което по смисъла на закона представлява средна те­лесна повреда.

От събраните на досъдебното производство доказателства се установява, че обвиняемият в момента на удара се е движел със скорост 58-86 км.ч., при която опасната зона за спиране е 37.67 м, като на мястото на инцидента пряката видимост между автомобила и пострадалия е многократно по голяма от така изчислената опасна зона- по същото време , времето е било ясно и слънчево, обвиняемият е възприел както преминаващите деца по пешеходната пътека, така и пострадалия, а наличието на мар­кировката му вменява задължението да бъде внимателен и предпазлив, но обвиняемият не само не е намалил скоростта, а съшият е отреагирал едва на 3.40 м от мястото на удара.

При този изход на процеса съдът счете, че деянието на обвиняемия ще следва да се квалифицира по чл. 343, ал. 1 б."б" във вр. с чл. 343, ал. 1, чл. 129, ал. 1,НК, тъй като съшият при нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДП, чл. 20,ал. 2 изр. 2 ЗДП и чл. 116 ЗДП е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на М. Ц. Г., като в тази връзка съдът възприема изцяло заключението на тройната експертиза.

Съдът като взе предвид, че за извършеното престъпление се предвижда до три години лишаване от свобода или пробация, счете, че обвиняемият ще следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба в размер на 500- петстотин лв., която заплати по бюджета на съдебната власт, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 581- петстотин осемдесет и един лв., също по бюджета на сдебната власт.

Водим от тези съображения съдът

                Р Е Ш И :

Признава П.Б.П., роден на *** ***, Врачанаска област, български гражданин, женен, с основно образувание, безработен, осъждан, ЕГН-********** за

ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2010 г. около 12.30 часа в гр. Луковит, Ловешка област при движение с лелк автомобил марка "ОпелВектра" с ДКС 14 70 МТ, като нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 6, ал. 1 ЗДП- участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица , упълномощени да регулират или контролират движението, както и със съответните сигнали, с пътните знаци и пътната маркировка, чл. 20, ал. 2 изр.2 ЗДП-водачине са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат е и чл. 116 3ДП-водачът е длъжен да бъде внимателен и предпазлив спрямо пешеходците е причинил средна телесна повреда" на Милен Пветков Гечев изразяваща се в разстройство на здравето , временно опасно за живота му по непредпазливост,- престъпление по чл. 343, ал. 1 б."б" пр. 2, във вр. с чл. 342, ал. 1 във вр. с чл. 129 ал. 1 НК, като на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 500- петстотин лв., която заплати по бюджета на съдебната власт и заплати направените по делото разноски в размер на 581- петстотин осемдесет и един лв.

На основание чл. 343г НК ЛИШАВА обвиняемият с гореснетата самоличност да управлява моторно превозно средство за срок от 1- една година.

Решението подлежи на жалба и протест пред Ловешкия окръ-


жен съд в 15- петнадесет дневен срок от днес.

Районен съдия: