РЕШЕНИЕ №

 

гр. Луковит, 09.05.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на девети май две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.Т. и прокурора ............................................., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 174 по описа за 2011г., въз основа на данните по делото и закона

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА К.П.Г., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, ром, неженен, неграмотен, неосъждан, с ЕГН: ********** - обвиняем по досъдебно производство ЗМ-23/2011г. по описа на РУ „П” гр. Луковит, за ВИНОВЕН в това, че от неустановена дата до 19.01.2011г., включително, в с. Петревене, Ловешка област, ул. „Розова долина” № 37А, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като посредством закачен с куки за рекордоманното отклонение проводник със сечение 2х1,5мм2, с черна изолация, с дължина 1,70м., завършващ с разклонител с три гнезда, направил директна връзка между електроразпределителната мрежа и електрическата инсталация на обитаваното от него жилище, заобикаляйки по този начин средството за търговско измерване, с което създал условия за непълно - нулево, отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000лв.

ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” НК в полза на държавата: проводник със сечение 2х1,5мм2, с черна изолация, с дължина 1,70м., завършващ с разклонител с три гнезда /1 бр./; удължител с разклонител с две гнезда 3х1,5мм2 /1 бр./; кабел с дължина 14,30м със сечение 3х1,5мм2, завършващ с разклонител с две гнезда от едната страна и разклонител от другата /1 бр./; кабел с дължина 4,90м със сечение 2х1мм2 /1 бр./ като същите вещи ДА СЕ УНИЩОЖАТ чрез строшаване и насичане.

 

Решението може да се обжалва и протестира пред Ловешкия окръжен съд, в 15-дневен срок от днес – за обвиняемия и неговия защитник, а за РП – Луковит - от съобщаването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: