РЕШЕНИЕ №

 

гр. Луковит, 08.08.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на осми август две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т. и с участието на прокурора ..........................., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 351/2011г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона

РЕШИ:

ПРИЗНАВА М.П.М., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, българин, женен, със средно образование, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2011г., около 03,50 часа, в гр. Луковит, на бензиностанция „Родина”, в пияно състояние, е извършил непристойни действия, изразяващи се в уриниране до бензиноколонката на същата бензиностанция, въпреки предупреждение от присъстващите полицейски служители, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. "а" УБДХ му НАЛАГА глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

 

Решението е може да се обжалва и протестира пред Административен съд Ловеч, в седмодневен срок от днес.

 

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на РУ Полиция гр. Луковит за сведение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: