П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Луковит, 24.03.2011г.

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и  четвърти март две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.В.Т. и прокурора П. М. Г. сложи за разглеждане Н.О.Х.Д. № 132 по описа за 2011 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

          За Районна прокуратура гр. Луковит – редовно призована, се явява районен прокурор П. Г..

          Обвиняемият И.К.К. – редовно призован, се явяват лично и с адв. М.М.-***, служебно назначен от досъдебното производство.

          На основание чл. 274 от НПК съдът разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му, предвидени в настоящето производство.

          ОБВ. К. - Няма да правя отвод от състава на съда, прокурора и секретаря. Разбрах правата си.

          РАЙОНЕН ПРОКУРОР Г. - Да се даде ход на делото.

          АДВ. М. - Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, затова

ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Снема се самоличността на обвиняемия.

          Обвиняемият И.К.К. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, българин, с основно   образование, неженен, осъждан, ученик, с ЕГН:**********.

          РАЙОНЕН ПРОКУРОР Г. – Г-н Съдия, поддържам изцяло внесеното в писмен вид споразумение. Със защитника на обвиняемия по ЗМ № 295/2010г. на РУ”П” Луковит сме постигнали споразумение за решаване на делото по този ред. Предмета и клаузите на същото са ви представени в писмена форма подписана от страните при единодушно съгласие по обсъдените въпроси изискуеми от закона. Изцяло поддържам така представеното в писмена форма споразумение за решаване на делото. Предлагам на осн.чл.381, ал.8 от НПК в протокола да се впише и следното обстоятелство на осн.чл.25 от НК на обвиняемия се налага едно общи от най-тежкото наказание измежду наложеното по настоящето дело и това по НОХд№108/2011г. на Окръжен съд Ловеч, с което му е наложено наказание 1 година лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години по чл.69 от НК, а именно най-тежкото от тях това по НОХд№108/2011г. на Окръжен съд Ловеч. Налице са основанията за определяне на общо най-тежко наказание , тъй като двете престъпления той е извършил преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях..Моля, съдът като се обеди , че така представеното проекто споразумение, не  противоречи на закона и морала да се произнесе с определение по силата с което го одобри и прекрати наказателното производство спрямо обвиняемия И.К.К..

          АДВ. М. – г-н Съдия, току що докладваното от представителя на прокуратурата споразумение постигнахме по добра воля. Като при изготвянето сме се придържали изцяло по изискванията на чл.381 ,ал.5 от НПК като по форма и съдържание това споразумение отговаря на изискването на закона .Това отговоря на осн.чл.381 , ал.8 за определяне едно общо наказание по присъда  по НОХд№108/2011г. на Окръжен съд Ловеч .Налице са всички предпоставки на осн. чл.25 , ал.1 и 23, ал.1 да се определи моя подзащитен да изтърпи по-тежкото от тях това на Окръжен съд Ловеч една година лишаване от свобода изтърпяването на което е отложено на осн.чл.69 от НК за срок от три години. Считам, че така направеното споразумение не противоречи на морала и закона и моля , да го одобрите включително и чл.381, ал.8 от НПК..

          ОБВИНЯЕМИЯТ К. - Съгласен съм със споразумението, признавам се за виновен и по двете обвинения, предмет на споразумението, разбирам последиците от споразумението, заявявам, че съм го подписал доброволно. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

         

          Като съобрази изявленията на страните, съдът намира, че на основание чл. 382, ал. 6 НПК следва да бъде вписано съдържанието на представеното в писмена форма споразумение между районния прокурор от РП Луковит П. Г. и защитника адв. М.М. за решаване на делото, с което: Обвиняемият И.К.К. с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че на 12.09.2010г. около 04.00ч. до 04.58ч. е гр. Луковит, Ловешка обл, като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с Г. Л. С. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот — счупване стъкло на врата, отнел чужди движими вещи - 1бр. ДВД плеър “SEG„ на стойност 41.60лв., 1бр. водка „ Астория,, 1л. на стойност 9.54лв., 1бр. уиски „Блекрам„ 1л. на стойност 11.00лв., 1бр. мента ,,Сливен"0.7л.настойност8.00лв., 1бр.джин ,,Сливен„ 0.7л. на  стойност 11.00лв., 60 бр.бира „Каменица„ 0.5л. на стойност 46.80лв., 10бр. бира „Загорка„ 0.5л. на стойност 8.60лв., 3бр.студен чай “Пести„ 0.5л. на стойност 3.54лв., 4бр. " Кока кола „0.5л.на стойност 3.84лв., 2бр.натурален сок ,, Куинс ,, 1л.на стойност 4.32лв., Збр. натурален сок ,, Куинс „ 0.250 л.на стойност 2.13 ле.,5бр.дъвка „ Орбит „ на стойност 5.00лв., 4бр. шоколад „ Милка „ на стойност 4.80лв., 4бр. кроасани „ Макс" на стойност 2.32лв.,7бр." Бей крос „ на стойност 3.92лв., салам „ Хамбурски „0.5кг. на стойност 2.75лв., шпек салам „ Чичовци „ 0.5кг. на стойност 5.95лв. ,7бр.чипс на стойност 6.09лв. , микровълнова фурна ,,SAMSUNG” на стойност 218.50лв.,1бр. тостер „ОZLЕМ” на стойност 52.25лв., 3бр. каси от бира „Каменица,, на стойност 21.00лв. , 5 бр. секретни ключа на стойност 15.00лв. , 1бр. бренди „Слънчев бряг„ 0.7л. на стойност 8.60лв., 1бр. водка ,, Бяла мечка „ 0.7л. на стойност 8.86лв. и 2бр. катинари секретни на стойност 6.46лв., всичко на обща стойност 474.15лв. , собственост на хранителен павилион ,,При Пинчера,, на ЕТ,,Д. –Д. Д.,, от гр.Луковит , без съгласието на Управителя Д. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл. 197 т. 3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 вр.чл.63 ал.1 т. 3 от НК.

За това престъпление да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.2 б."Б" пр. последно от НК а именно Пробация„ със следните пробационни мерки:

По чл. 42а ал.2 т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от 1 година с периодичност два пъти седмично

По чл.42а ал.2 т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 година

По чл.42а ал.2 т.З - Забрана да посещава хранителен павилион „При Пинчера„ на ЕТ „ Дончев - Дончо Дончев„ от гр.Луковит за срок от 1 година.

И.К.К. се признава за ВИНОВЕН и в това, че :

По същото време и на същото място, като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с Г. Л. С. ЕГН ********** ***, противозаконно унищожил чужди движими вещи - стъкло на входна врата на стойност 14.14лв., секретен патрон от брава на стойност 4.50лв. и повредил 2бр.метални капаци на стойност 18.00лв. ,всичко на обща стойност 36.64лв. , в хранителен павилион „ При Пинчера „ на ЕТ „ Д. –Д. Д. ,, от гр.Луковит, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.216 ал.4 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 и чл.63 ал.1 т.4 от НК.

За престъплението да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.2 б."Б" пр.последно от НК, а именно „Обществено порицание”, което се изпълни чрез оповестяване по постоянен адрес.

На основание чл. 23 ал.1 от НК на обвиняемият И.К.К. се налага най - тежкото измежду така наложените, а именно това за престъплението по чл. 197 т. 3 вр.чл.195 ал.1 т. 3 вр.чл.20 ал.2 и чл.63 ал.1 т. 3 от НК - Пробация„ със следните пробационни мерки:

По чл. 42а ал.2 т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от 1 година с периодичност два пъти седмично;

По чл. 42а ал.2 т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 година;

По чл. 42а ал.2 т.З - Забрана да посещава хранителен павилион „При Пинчера„ на ЕТ „ Дончев - Дончо Дончев „ от гр.Луковит за срок от 1 година.

От направените по делото разноски в общ размер на 120.00лв. - половината от тях, а именно 60.00лв. да бъдат заплатени от И.К.К. .

          На основание чл.25 във вр. с чл.23 от НК определя да се определи едно общо наказание между настоящето общо наказание „Пробация” и наказанието наложено със споразумение №3/11.03.2011г. по НОХД  №108/2011г. на Ловешкия Окръжен съд, а именно 1-една годена лишаване от свобода изпълнението на което се отлага за срок от 3-три години , считано от 11.03.2011г.

Веществени доказателства - 1бр. микровълнова фурна „Samsung" с № G271N7АNW926037J, тостер „ОZLЕМ GEIL”, 3 бр. каси за бира „ Каменица" , 14 бр. празни бутилки от бира „Каменица”, З бр. пълни бутилки бира „ Каменица”, 2бр.катинари, 5бр. секретни ключа, 1бр. уиски „ Блек рам „ непълно , 1бр. „ Слънчев бряг „ непълно , 1бр." Водка Бяла мечка „ и 1бр." Мента„ - на съхранение в РУП Луковит ДА СЕ ВЪРНАТ НА МОЛ Р. Х. М..

         

Причинени имуществени вреди - възстановени.

Мярката за неотклонение „Под надзор на ИДПС" да бъде отменена.

 

                                       СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:......................                                  ЗАЩИТНИК:.........................

                   /П.Грънчарова/                                                       /адв.М.М./

 

                                                          ОБВИНЯЕМ:.......................

                                                                                  /И.К./

 

                                                      

          Съдът, като взе предвид, че така постигнатото писмено споразумение съдържа съгласието на страните по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, и не противоречи на закона и морала, намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК

                                 ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по Н.О.Х.Д. № 132/2011г. по описа на Луковитския районен съд, с което: Обвиняемият И.К.К., с ЕГН ********** се признава за виновен: в това, че на 12.09.2010г. около 04.00ч. до 04.58ч. е гр. Луковит, Ловешка обл, като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с Г. Л. С. ЕГН ********** ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот — счупване стъкло на врата, отнел чужди движими вещи - 1бр. ДВД плеър “SEG„ на стойност 41.60лв., 1бр. водка „ Астория,, 1л. на стойност 9.54лв., 1бр. уиски „Блекрам„ 1л. на стойност 11.00лв., 1бр. мента ,,Сливен"0.7л.настойност8.00лв., 1бр.джин ,,Сливен„ 0.7л. на  стойност 11.00лв., 60 бр.бира „Каменица„ 0.5л. на стойност 46.80лв., 10бр. бира „Загорка„ 0.5л. на стойност 8.60лв., 3бр.студен чай “Пести„ 0.5л. на стойност 3.54лв., 4бр. " Кока кола „0.5л.на стойност 3.84лв., 2бр.натурален сок ,, Куинс ,, 1л.на стойност 4.32лв., Збр. натурален сок ,, Куинс „ 0.250 л.на стойност 2.13 ле.,5бр.дъвка „ Орбит „ на стойност 5.00лв., 4бр. шоколад „ Милка „ на стойност 4.80лв., 4бр. кроасани „ Макс" на стойност 2.32лв.,7бр." Бей крос „ на стойност 3.92лв., салам „ Хамбурски „0.5кг. на стойност 2.75лв., шпек салам „ Чичовци „ 0.5кг. на стойност 5.95лв. ,7бр.чипс на стойност 6.09лв. , микровълнова фурна ,,SAMSUNG” на стойност 218.50лв.,1бр. тостер „ОZLЕМ” на стойност 52.25лв., 3бр. каси от бира „Каменица,, на стойност 21.00лв. , 5 бр. секретни ключа на стойност 15.00лв. , 1бр. бренди „Слънчев бряг„ 0.7л. на стойност 8.60лв., 1бр. водка ,, Бяла мечка „ 0.7л. на стойност 8.86лв. и 2бр. катинари секретни на стойност 6.46лв., всичко на обща стойност 474.15лв. , собственост на хранителен павилион ,,При Пинчера,, на ЕТ,,Д. –Д. Д.,, от гр.Луковит , без съгласието на Управителя Д. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл. 197 т. 3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 вр.чл.63 ал.1 т. 3 от НК; и в това, че по същото време и на същото място , като непълнолетен , но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си , в съучастие като извършител с Г. Л. С. ЕГН ********** ***, противозаконно унищожил чужди движими вещи - стъкло на входна врата на стойност 14.14лв., секретен патрон от брава на стойност 4.50лв. и повредил 2бр.метални капаци на стойност 18.00лв. ,всичко на обща стойност 36.64лв., в хранителен павилион „ При Пинчера „ на ЕТ „ Д. –Д. Д. ,, от гр.Луковит, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.216 ал.4 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 и чл.63 ал.1 т.4 от НК.

НАЛАГА на обвиняемия И.К.К. с ЕГН: ********** за престъплението по чл. 197 т.3 вр. с чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.20 ал.2 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 б”Б” пр.последно  от НК наказание Пробация „ със следните пробационни мерки:

По чл.42а ал.2 т.1 НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от 1 година с периодичност два пъти седмично

По чл.42а ал.2 т.2 НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 година

По чл.42а ал.2 т. З НК - Забрана да посещава хранителен павилион „ При Пинчера „ на ЕТ „ Дончев - Дончо Дончев „ от гр.Луковит за срок от 1 година, а за престъплението по чл. 216 ал.4 вр. ал. 1 вр.чл.20 ал.2 и чл.63 ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2б”Б”пр.последно от НК наказание „Обществено порицание” което се изпълни чрез оповестяване по постоянен адрес.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание измежду така наложените на К. наказания, а именно „Пробация„ със следните пробационни мерки :

По чл. 42а ал. 2 т.1 - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от 1 година с периодичност два пъти седмично

По чл.42а ал.2 т.2 - Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 година

По чл.42а ал.2 т.З - Забрана да посещава хранителен павилион „При Пинчера„ на ЕТ „ Дончев - Дончо Дончев „ от гр.Луковит за срок от 1 година.

На основание чл.25 във вр. с чл.23от НК  определя едно общо наказание между настоящето общо наказание „Пробация” и наказанието наложено със споразумение №3/11.03.2011г. по НОХД  №108/2011г. на Ловешкия Окръжен съд, а именно 1-една годена лишаване от свобода изпълнението на което се отлага за срок от 3-три години , считано от 11.03.2011г.

          Обвиняемият И.К.К., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 60.00 лв. в полза на Държавата.

Веществените доказателства1бр.микровълнова фурна „Samsung" с № G2711N7АNW9260371, тостер „ОZLЕМ GRIL”, Збр.каси за бира „ Каменица" , 14бр.празни бутилки от бира „Каменица”, З бр. пълни бутилки бира „ Каменица „ , 2бр.катинари, 5бр.секретни ключа, 1бр. уиски „ Блек рам „ непълно , 1бр. „ Слънчев бряг „ непълно , 1бр." Водка Бяла мечка „ и 1бр." Мента” - на съхранение в РУП Луковит ДА СЕ ВЪРНАТ на МОЛ Р. Х. М..

          Причинени имуществени вреди-възстановени.

          ОТМЕНЯ Мярката за неотклонение ”Под надзор на ИДПС”.

          ПРЕКРАТЯВА производството по Н.О.Х.Д. № 132/2011г. по описа на Луковитския районен съд.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: