МОТИВИ:

          Подсъдимият А.Д.А. *** предаден на съд за престъпление по чл. 339,ал.1 от НК затова, че от  неустановена дата до 03.11.2010од. придобил и държал в дома си на ул.”Сини вир”№16 в с.Бежаново,Ловешка област огнестрелно оръжие-1бр.газов пистолет марка”POLAT 22”,модел”;Magnum”,9мм,с фабричен №33812,без пълнител,с променена конструкция-демонтиран спирачен дифузьор на цевта,без да има за това надлежно разрешение по ЗОБВВПИ/ Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/.

          Делото се разглежда при условията на чл. 269,ал.3,т.4,б.”а” от НПК – в отсъствие на подсъдимия.Видно от представеното писмо-отговор  рег.№ 39773/01.06.2011 год. на ОД на МВР-гр.Ловеч, група “Документи за самоличност и чужденци” за лицето А.Д.А. , ЕГН -  ********** има данни за излизане от РБългария на 12.04.2011 год.  през ГКПП Калотина шосе –държава Сърбия, като няма данни за обратно влизане в страната.   Съдът на основание чл.л.94,ал.1,т.8 от НПК назначи на подсъдимия А.Д.А. служебен защитник - адв. Г.Г., вписан в Националния регистър за правна помощ.

          От показанията на разпитаните свидетели: А.И.И., Л.Н.Й. и Т.М.Д., които бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано и заключението на вещото лице по назначената и извършена балистическа експертиза О.Ц.В., което съдът приема изцяло като компетентно и законосъобразно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          Подсъдимият А.Д.А. *** селото е известен с прякора”Кьоса”. Съпругата му била починала преди няколко години, но той от време на време посещавал дома на майката на съпругата си, находящ се на ул.”Първи май” в с.Бежанаво,Ловешка обл.

          На 03.11.2010 год. по обяд свидетелката А.И.И. , която живеела на същата улица, в отсрещната  къща , на къщата на тъщата на подсъдимия А.  била на двора и метяла.Междувременно от двора на бабата на подсъдимия А. се чул силен шум от изстрел и тяхното куче изквичало. Свидетелката И. видяла подсъдимия в отсрещния двор, извикала по него, но той се скрил. Отишла до кучето  и видяла, че то кърви и на следващата сутрин то било вече починало.

          За случилото се уведомила баща си, а той от своя страна сигнализирал  РУ Полиция-гр.Луковит, Ловешка обл.

          Пристигналия полицейски служител – свидетелят Л.Н.Й. провел разговор с подсъдимия , който не отрекъл, че е стрелял с въздушна пушка , но по врабчета, а не по кучето.

          С протокол подсъдимия А. доброволно му предал: 1 бр. въздушна пушка с № 42853, 1 бр. газов пистолет черен на цвят, марка “РOLAT” модел 22, 9 мм с № 33812 и 1 бр. удостоверение № 200 от 03.11.2007 год., за които обяснил, че са негова собственост.

          От заключението на извършената съдебно-балистическа експертиза се установява, че представения за изследване пистолет “РОLAT” 22 модел “Magnum” 9 мм с фабр. № 33812 ,представлява огнестрелно оръжие по смисъла на чл. 4,ал.2 от ЗОБВВПИ , годен е и може да произведе изстрел, тъй като са налице промени в конструкцията , изразяваща се в демонтаж на дулния дифузьор на цевта.

          От справка на РУ Полиция-гр.Луковиот, обл. Ловеч

от 15.12.2010 год.  се установява, че  на А.Д.А., ЕГН – ********** не е издавано разрешение за придобиване , носене         употреба и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси и не се води на отчет и контрол в служба “КОС” при РУ Полиция-гр.Луковит.

          По описания начин подсъдимия А.Д.А.  е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 339,ал.1 от НК затова, че от  неустановена дата до 03.11.2010 год. придобил и държал в дома си на ул.”Сини вир”№16 в с.Бежаново,Ловешка област огнестрелно оръжие - 1бр.газов пистолет марка”POLAT 22”,модел”;Magnum”,9мм,с фабричен №33812,без пълнител,с променена конструкция-демонтиран спирачен дифузьор на цевта,без да има за това надлежно разрешение по ЗОБВВПИ.

          Деянието е извършил умишлено, при пряк умисъл.

          Причина за извършване на престъплението- незачитане на установения в страната ни правов порядък , уреждащ режима на притежаване, носене и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

          Съдът намира, че наказанието на подсъдимия А.Д.А. следва да се наложи при смекчаващи отговорността обстоятелства, като се отчете отчасти критичното отношение, което подсъдимия А. е имал в хода на досъдебното производство към извършеното от него престъпление , като съдът му наложи наказание от 2-две години лишаване от свобода.С оглед миналите осъждания на подсъдимия , които видно от справката на съдимост са били за тежки умишлени престъпления – с присъда по НОХД № 59/2002 год. на  Луковитския районен съд, влязла в законна сила на 24.02.2003 год.  за извършено престъпление по чл.152,ал.1,т.2,пред.1-во от НК  му е наложено наказание от 4-четири години лишаване от свобода  и със споразумение  по НОХД № 1447/2004  год. на Районен съд –гр.Велико Търново, влязло в сила на 19.01.2005 год. за извършено престъпление по чл. 196,ал.1,т.1 във вр. с чл.194,ал.1 от НК му е наложено наказание от 9-девет месеца лишаване от свобода , като с определение № 514/18.04.2005 год. на Районен съд –гр.Велико Търново  на основание чл. 27,ал.2 от НК  към наложеното наказание с присъда по НОХД № 59/2002 год. на Районен съд –гр.Луковит в размер на 4-четири години лишаване от свобода , постановеното по НОХД № 1447/2004  год. по описа на Районен съд-гр.Велико Търново наказание от 9-девет месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване на основание чл. 47,ал.1, б.”б” от ЗИН.Видимо тези две осъждания не са изиграли по отношение на подсъдимия  А. поправително и превъзпитателно въздействие , не са изиграли и целите на личната и генерална превенция на наказанието , визирани в чл. 36 от НК , поради което съдът намира, че така наложеното  за настоящото престъпление наказание от 2-две години лишаване от свобода , подсъдимия следва да изтърпява реално, при първоначален  строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип съобразно разпоредбата на чл. 61,т. т.2 във вр . с чл. 60,ал.1 от ЗИНЗС.

Вещественото доказателство - 1 – един брой газов пистолет марка “POLAT  22”, модел “Magnum” 9 мм с фабр.№ 33812 , без пълнител, с променена констукция , изразяваща се в демонтаж на дулния дифузьор на цевта,  на съхранение в служба “КОС” при РУ Полиция –гр.Луковит съдът  на основание чл. 53,ал.1,б.”а” от НК  отне в полза на държавата.

          По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                                    Районен съдия: