РЕШЕНИЕ №

 

гр. Луковит, 19.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т. и с участието на прокурора ..........................., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 430/2012г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона

РЕШИ:

ПРИЗНАВА Б.Т.И.,***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, циганин, неженен /живущ на съпружески начала/, без образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2012г., около 14,00 часа, в с. Бежаново, пред дом № 31 на ул. „Георги Бенковски” извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удар в областта на главата на трудно подвижната Б. М. А., с ЕГН **********, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а” УБДХ му НАЛАГА глоба в размер на 100 /сто/ лева.

Решението е може да се обжалва и протестира пред Ловешкия окръжен съд, в 24 часов срок от обявяването му /19.11.2012г., 11,10 часа/.

            В случай на подадена жалба или протест, насрочва разглеждане на делото пред Ловешкия окръжен съд на 22.11.2012г, от 10,00 часа, за която страните са уведомени.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на РУ Полиция гр. Луковит за сведение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: