ПРИСЪДА №

Гр. Луковит, 08.08.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание на осми август две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.Т., и прокурора В. Д. като разгледа докладваното Н.О.Х.Д. № 230/2012г. въз основа на доказателствата по делото и закона

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.В., роден на ***г***, обл.Ловеч, ул. „Освобождение” 42, българин, български гражданин, с основно образование, неженен /живущ на съпружески начала/, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2011г., около 12.00ч., в имот с кад. № 235018, находящ се в отдел „ 33 ", подотдел „ п-4", м. „ Сердарското" в землището на с. Ъглен, обл. Ловеч, представляващ част от горския фонд и собственост на наследниците на Б. Д. Д. от с.с., в съучастие като извършител с А.Ц.С. без редовно писмено позволително с моторен трион марка „SOLO-363”, фабр. №0008617 отсякъл 4 броя дървета от дъб с обща кубатура 1 пр. куб.м., като случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ц.С., роден на ***г***, обл.Ловеч, ул. „Сергей Румянцев"№24, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2011год., около 12.00ч., в имот с кад. № 235018, находящ се в отдел „33", подотдел „п-4", м. „Сердарското" в землището на с. Ъглен, обл. Ловеч, представляващ част от горския фонд и собственост на наследниците на Б. Д. Д. от с.с., като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с К.А.В. без редовно писмено позволително с моторен трион марка „SOLO-363”, фабр. № 0008617 отсякъл 4 броя дървета от дъб с обща кубатура 1 пр.куб.м., като случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63 ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „обществено порицание”.

ОСЪЖДА К.А.В. и А.Ц.С., с установена по делото самоличност, всеки от тях да заплати по 30 /тридесет/ лева, представляващи половината от общия размер на разноските по делото – 60 лв., от които 30 лв. сторени на досъдебното и 30 лв. в съдебното производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Ловешкия окръжен съд, в 15 – дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: