Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството й за нуждите на Районен съд гр. Луковит“  

_________________________________________________________

Публикувано на 09.08.2019г.

Разяснение №1 към обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството й за нуждите на Районен съд гр. Луковит

_________________________________________________________

Публикувано на 13.08.2019г.

Разяснение №2 към обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството й за нуждите на Районен съд гр. Луковит

_________________________________________________________

Публикувано на 10.10.2019г.
Протокол проектиране

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/profil-na-kupuvacha/