Районен съд - Луковит
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 4.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат