П Р О Т О К О Л

 

Гр. Луковит, 26.02.2015г.

 

Луковитският районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари  две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.В.Т. сложи за разглеждане ГР № 375 по описа на съда за 2014год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

            Ищцата С.И.С.- редовно призована, се явява лично и с адв.С.Й. по пълномощие.

            Ответникът С.В.С.-редовно призован, се явява лично и с адв. Б.А., с пълномощно от отговора.

            За Дирекция”Социално подпомагане” гр.Луковит, се явява Д. Ц..

            Адв.Й.- Няма процесуални пречки моля да се даде ход.

            Адв.А.- Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, затова

 

                               ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът приканва страните към спогодба.

            Адв.Й.- Постигнахме със ответната страна споразумение по всички спорни въпроси, което ще ви го представим в днешното съдебно заседание. Родителските права да се упражняват от майката, като при нея да живее детето. Месечната издръжка да се заплаща от бащата в размер на 100лв. занапред от 1 до 10 число по представена от нас банкова сметка, *** назад тя да е 200лв.Личните отношение на бащата с детето да бъдат всяка първа и трета неделя от 10.00 до 18 часа  през първите 6 месеца, а след това всяка първа и трета събота и неделя с преспиване от 18.00 до 18 .00 часа, като бащата да има 20 дни на лични контакти с детето, които не съвпадат с платения отпуск на майката през лятото. Както през коледните празници през настоящата 2015г. календарна година, както и през всяка следваща нечетна година, а през следващата 2016г. детето да е с бащата на великденските празници, както и през всяка следваща четна календарна година.

            Ищцата С.- Съгласна съм да сключа спогодба.

            Адв.А.- Постигнахме съгласие по спорните въпроси така както бяха изложени от адв.Й..

            Ответникът С.- Съгласен съм да постигнем спогодба при тези параметри.

 

 

 

 

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на представителя на Дирекция”Социално подпомагане” гр.Луковит.

      ДЕТЕЛИНА ЦАНКОВА- Запознах се с направеното споразумение между родителите на детето и смятам, че е в интерес на детето така направеното споразумение. Относно начина на отглеждане детето се отглежда от майката в добри битови условия, няма риск за детето посещава детска градина. Интересите са изцяло в негов интерес. Надявам се че до сега е имало спорове между родителите в последствие ще бъдат преодолени.

 

СЪДЪТ вписва окончателното съдържание на постигнатото между страните спогодба, така както следва:

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.13 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: